Word Üçgen Nasıl Çizilir?

Belgeye çizim ekleme

 1. Belgenizde çizim oluşturmak istediğiniz yere tıklayın.
 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller’i tıklatın.
 3. Eklemek istediğiniz şekli buyken, otomatik olarak eklemek için çift tıklayın veya belgenize çizmek için tıkip sürükleyin.

Word belgesinde kalem nerede?

Yazma veya çizme. Mürekkep Araçları > Kalemler ‘in altında Kalem ‘i seçin.

Microsoft Word de çizgi nasıl çizilir?

Çizgi çizme

 1. Ekle sekmesinde Şekiller’iseçin.
 2. Çizgiler ‘inaltında istediğiniz çizgi stilini seçin.
 3. Belgede bir konum seçin, işaretçinizi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin ve sonra fare düğmesini bırakın.

Word’de yuvarlak nasıl yapılır?

Ekle sekmesinde Şekiller’i tıklatın. Temel Şekiller’in altında Oval’i tıklatın. Ovalin başlamasını istediğiniz yeri tıklatıp sürükleyerek şekli çizin. Daire çizmek için, sürükleme sırasında Shift tuşunu basılı tutun.

Word’de boyama nasıl yapılır?

Biçim Boyacısı’nı kullanma

 1. Kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye sahip metni veya grafiği seçin.
 2. Giriş sekmesinde Biçim Boyacısı simgesine tıklayın.
 3. Biçimlendirmeyi uygulamak üzere metin veya grafik seçimini boyamak için fırçayı kullanın.
 4. Biçimlendirmeye son vermek için ESC tuşuna basın.

Microsoft Word nasıl çizim yapılır?

Belgenizde çizim oluşturmak istediğiniz yere tıklayın. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda Şekiller’i tıklatın. Belgeye çizim ekleme

 1. Şekil ekleyin.
 2. Şekli değiştirin.
 3. Şekle metin ekleyin.
 4. Seçili şekilleri gruplandırın.
 5. Belgeye çizin.
 6. Şekillerin boyutunu ayarlayın.
You might be interested:  Türkiye Deprem Haritası Nasıl Çizilir?(Doğru cevap)

Slayt üzerine denklem eklemek için hangi işlem yapılmalıdır?

Ekle > Denklem ‘i seçin, ardından galeriden istediğiniz denklemi seçin. Denklemi ekledikten sonra Denklem Araçları Tasarla sekmesi açılır, denkleminize eklenebilecek simgeleri ve yapıları gösterir.

Word dosyasında çizgi nasıl silinir?

Çizgileri veya bağlayıcıları silme Silmek istediğiniz çizgiyi, bağlayıcıyı veya şekli tıklatıp Delete tuşuna basın. İpucu: Birden fazla çizgiyi veya bağlayıcıyı silmek isterseniz, birinci çizgiyi seçin, ardından diğer çizgileri seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından Delete tuşuna basın.

Word belgesinde dikey çizgi nasıl yapılır?

Sütunlar arasına dikey çizgi eklemek isterseniz, sütunlar iletişim kutusunu açın.

 1. Sayfa düzeni > sütunlarınıseçin. Listenin en altında diğer sütunlar’ı seçin.
 2. Sütunlar iletişim kutusunda, arasındaki satır’nın yanındaki kutuyu işaretleyin.

Word alt çizgi nasıl yapılır?

Aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Basit bir alt çizgi uygulamak için Ctrl+you tuşlarına basın.
 2. Farklı bir alt çizgi stili uygulamak için Giriş’e gidin ve Yazı Tipi iletişim kutusu başlatıcısı seçeneğini. Farklı bir alt çizgi stili seçmek için Alt çizgi stilini seçin.

Word resim nasıl kırpılır?

Resmin kenarlarında ve köşelerinde siyah kırpma tutamaçları gösterilir. Kırpma resmi, herhangi bir kırpma tutamacı içeri doğru sürükleyerek kırpabilirsiniz. Köşe tutamaçlarından birini sürüklersiniz, yan yana iki kenardan aynı anda araklar. Kırpılan görüntüyü görmek için resmin dışına tıklayın.

Word Yazı Tipi nasıl değiştirilir?

Word ‘te en beğendiğiniz yazı tipini her zaman kullanmak için, bu yazı tipini varsayılan olarak ayarlayın.

 1. Yazı Tipi ve Yazı > Biçimlendir >gidin. Yazı Tipi iletişim kutusunu açmak için.
 2. Kullanmak istediğiniz yazı tipini ve boyutunu seçin.
 3. Varsayılan öğesini seçinve sonra da Evet’i seçin.
 4. Tamam’ı seçin.

Word programında metnin vurgu rengini değiştirmek için hangi yol izlenir?

Birden fazla şekli veya metin kutusunu değiştirmek istediğiniz ilk şekle veya metin kutusuna tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer şekillere veya metin kutularına tıklayın. Çizim Araçları Biçimi sekmesinde Şekil Ana Hat’ı tıklatın ve Tema Renkleri ‘ninaltında istediğiniz rengi seçin.

You might be interested:  Makinist Nasıl Çizilir? (Soru)

Word kısayolları nelerdir?

Genel kullanım kısayolları:

 • Ctrl + N: Yeni belge oluşturma.
 • Ctrl + O: Mevcut belge açma.
 • Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme.
 • F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme.
 • Ctrl + W: Belge kapatma.
 • Ctrl + Z: Son işlemi geri alma.
 • Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma.
 • Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *