Ruhsat Projesi Nasıl Çizilir?

Ruhsat projesi Nedir?

Bir yapının oluşturulmasında uygulama aşamasına geçmeden önce tüm bu projeler hazırlanıp belediyelerce onaylanması şartı kanunen zaruridir. Mimari projesi, Elektrik projesi, Mekanik Tesisat projesi ve Statik projeler bir yapının oluşması için olmazsa olmaz olan projelerdir.

Belediye Ruhsat projesi Nedir?

Belediye Ruhsat Projesi, inşa edilecek yapının uygulama süreci öncesinde dış görüntüsü, iç dizaynı, kitlelerin birbiriyle oranı, planları ve benzeri gibi tüm ayrıntıların yer aldığı projedir. Ruhsat Projeleri yapıların mimarı tarafından hazırlanır.

Mimari Ruhsat projesi Nedir?

Mimari proje, inşaatı yapılacak taşınmazın dış görüntüsü başta olmak üzere, içeride yer alan tasarım ve çevrede yer alan diğer taşınmazlarla olan oranlarının yer aldığı ve bunların tümümün yer aldığı plandır.

Mimari proje çizimi nasıl yapılır?

MİMARİ PROJE AŞAMALARI

 1. İhtiyaç Programı-Veri Toplama. Mimari projenin ilk aşaması yapılacak yapının türüne göre ihtiyaç programının belirlenmesi, standartlara ve yönetmeliklere uygun verinin toplanmasıdır.
 2. Konsept Tasarım. Mimari projenin ikinci aşamasıdır.
 3. Kesin Proje.
 4. Uygulama Projesi.
 5. Maliyet Hesapları
 6. İnşaat Yönetimi.

Ruhsat projesinde neler olmalı?

Ruhsat için gerekli projeler; mimari proje ve yapı aplikasyon projesi, statik proje, mekanik tesisat projesi ve elektrik tesisat projesidir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir.

You might be interested:  Dilatasyon Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Mimari proje ön onay nedir?

Mimari uygulama projesi tamamlanarak (gerekli evrakların da mimara teslim edilmesiyle) ilgili belediyeden ön onay alınır. Ön onay aşamasından sonra proje toplam inşaat alanı 200m2 üzerinde ise mimar tarafından yapı denetim sistemine proje bilgileri girilir ve havuzdan bir yapı denetim firması atanması talep edilir.

Yapı ruhsatı nasıl alınır?

Yapı ruhsatı almak için belediye yada valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor. Yapı ruhsatı alma şartları için tapu, mimari proje, statik proje, elektrik projeleri gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor..

Projeleri kim onaylar?

Proje onayı ve ruhsat alma işlemleri için öncelikle LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) onaylı aplikasyon krokisi alınır. Aplikasyon krokisi içinde arsanın köşe noktaları ve koordinatları ile arsanın ölçüleri yer almaktadır.

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra ne yapılır?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre, yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapı yapmaya başlanması gerekir. İmar Kanunu, bu süre içinde yapıya başlanamadığı takdirde inşaat ruhsatının hükümsüz kalacağını öngörmektedir. İki yıl içerisinde yapıya başlanamamış ise ruhsatın yenilenmesi gerekir.

Proje çizmek için ne gerekli?

Bir yapının hayata geçirilmesindeki ilk adım, mimari taslak projesi ile ilgili ön çalışmaların yapılıp mimarlar tarafından mimari projenin genel hatlarının belirlenmesidir. Bir mimari projenin çizilebilmesi için gereken temel evraklar;

 • İmar Durum Belgesi-(İmar Çapı),
 • Ölçü Krokisi,
 • Arsa Aplikasyonu,
 • Tapu Kaydı

Mimari proje nasıl onaylanır?

Mimari proje, projenin inşa edileceği bölgenin belediyesi tarafından onaylanıyor. Projenin onaylanması için müracaatın gerekli belgeler ile birlikte yapılması gerekiyor. Yukarıda sıralanan belgelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi durumunda mimari proje belediye tarafından onaylanıyor.

Inşaat ruhsatı ne kadar tutar?

Metrekare başına 37 kuruş zam yapıldı. İmar durum belgesi alma ücreti 66 TL’ye çıktı. Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL’den 11.75 TL’ye ulaştı. İnşaat ruhsatı için ödenen harçlar her yıl yeniden belirleniyor.

You might be interested:  Montaj Resmi Nasıl Çizilir?(En iyi çözüm)

Mimari üretim sürecinin aşamaları nelerdir?

5 ADIMDA MİMARİ PROJE SÜRECİ

 1. MÜLAKAT VE İLK GÖRÜŞMELER. Çoğu zaman birkaç mimarla görüşülür, müşteri ve mimar birbirleriyle uyum içinde olup olmadığını anlamaya çalışırlar.
 2. BİLGİ TOPLAMA + DÖKÜMANTASYON.
 3. ŞEMATİK TASARIM VE FİZİBİLİTE.
 4. TASARIM GELİŞTİRME.
 5. UYGULAMA ÇİZİMLERİ + RESMİ İZİNLER.

Mimari kesin proje nedir?

değerlendirmelerden sonra son şeklini alarak çizilen ön projenin daha ayrıntılı olarak geliştirilmiş haline kesin proje deniyor. Kesin projede mimari projenin, statik ve tesisat projeleriyle olan uyumu daha teknik düzeyde ele alınıyor. Kesin proje çizimi ölçeği genellikle 1/100 olarak hesaplanıyor.

Mimari proje çizerken nelere dikkat etmek gerekir?

MİMARİ PROJE TASARIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

 • Mimar, projeyle ilgili istek ve imkanları göz önünde bulundurarak bir program yapar.
 • Yerinde inceleme yaparak arsanın çap’a uygunluğunu kontrol eder.
 • Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik ve bunlarla ilgili bağlantıları kontrol eder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *