Excelde Çizgi Grafiği Nasıl Çizilir?

Çizgi grafikte çizim yapmak istediğiniz verileri seçin. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Çizgi veya Alan Grafiği Ekle’ye tıklayın. İşaretçileri olan çizgi‘ye tıklayın. Tasarım grafik alanı sekmelerini görüntülemek için grafiğin üst bilgi sekmesine tıklayın.

Excel’de nasıl sütun grafiği yapılır?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Excelde pasta grafiği nasıl yapılır?

Excel

 1. Elektronik tablonuzda, pasta grafiğiniz için kullanılacak verileri seçin.
 2. Insert > Pasta veya Halka Grafik Ekle’yi tıklatın ve ardından istediğiniz grafiği seçin.
 3. Grafiği tıklatın ve son dokunuşları eklemek için grafiğin yanındaki simgeleri tıklatın:

Excelde kalın çizgi nasıl yapılır?

Çizginin kalınlığını değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz çizgiyi seçin.
 2. Çizim Araçları’nın altında yer alan Biçim sekmesinin Şekil Stilleri grubunda, Şekil Ana Hattı’nın yanındaki oka tıklayın.
 3. Kalınlık öğesinin üzerine gelin, ardından istediğiniz çizgi kalınlığını tıklatın.

Excel programındaki grafikler nedir?

Excel Grafik Türleri. Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

You might be interested:  Patlamış Perspektif Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Çubuk grafiği nasıl yapılır?

Excel’de çubuk grafik oluşturma

 1. Çözümleme Araç Takımı’nın yüklü olup olmadığını kontrol edin.
 2. Bir sütuna giriş verilerini yazın.
 3. Veri’ye ve ardından Veri Çözümlemesi’ne tıklayın.
 4. Çubuk Grafik seçeneğine ve sonra Tamam’a tıklayın.
 5. Giriş bölümü altında, giriş aralığını (veriniz) ve ardından bölme aralığını seçin.

Excel sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği, verileri grafiğe yatay olarak bakan dikey çubuklar halinde temsil eder. Diğer grafikler gibi, bir sütun grafiğinin X ekseni ve Y ekseni vardır. Genellikle, X ekseni yılı, dönemleri, adları vb. Temsil eder ve Y ekseni sayısal değerleri temsil eder.

Excelde yüzde formülü nasıl yazılır?

Excel tablosunda A2 hücresine 2500 değeri girilir, B2 hücresineyse 3000 değeri yazılır. C2 hücresine yazılan formül bu durumda; (B2-A2)/A2 olur. İşlemin sonucu; (3000-2500)/2500 = 1/5 = %20 olur.

Pasta dilimi grafik nedir?

Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektör grafiği) (İngilizce: “pie chart”, ” pasta grafiği”), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak

PowerPoint Chart nasıl yapılır?

PowerPoint ‘de sıfırdan basit bir grafik oluşturmak için, Ekle > Grafik’e tıklayın ve istediğiniz grafiği seçin.

 1. Ekleme > Grafik’i tıklatın.
 2. Grafik türüne tıklayın ve sonra istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 3. Görünen çalışma sayfasında, yer tutucu verilerini kendi bilgilerinizle değiştirin.

Excel’de bir hücreye veya tabloya kenarlık eklemek için ne kullanılır?

Önceden tanımlanmış bir hücre kenarlığı uygulama

 1. Sayfada, kenarlıklarını eklemek veya değiştirmek istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.
 2. Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Kenarlık sekmesi’nin yanındaki oka. ve uygulamak istediğiniz hücre kenarlığına tıklayın.

Microsoft Word de çizgi nasıl çizilir?

Çizgi ekleme

 1. Ekle sekmesinde Şekiller’iseçin.
 2. Çizgiler ‘inaltında istediğiniz çizgi stilini seçin.
 3. Belgede bir konum seçin, işaretçinizi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin ve sonra fare düğmesini bırakın.
You might be interested:  Açıortay Nasıl Çizilir?(Çözüm bulundu)

Excel’de kenarlık ne demek?

Kenarlıklar düğmesi, en son kullanılan kenarlık stilini gösterir. Bu stili uygulamak için, Kenarlıklar düğmesine (oka değil) tıklayın. Seçili bir hücreye kenarlık uyguladıysanız, kenarlık kenarlıklı bir hücre sınırının paylaşmış olduğu bitişik hücrelere de uygulanır.

Excel’de grafik çizme işlemi hangi menüde gerçekleştirilir?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel ‘de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Excel’de XY grafikleri nerede kullanırız?

Ekle menüsünde Grafik ‘i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

Excel programında hazırladığınız tablolarda grafik oluşturmak istediğiniz de aşağıdaki hangi klavye kısayolunu kullanmanız gerekir?

Çalışma düzeninde bir Excel çalışmak (örneğin, veri etiketleri eklemek veya düzende değişiklikler yapmak) için, önce grafiği seçmeniz gerekir.

 1. Grafik adını duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.
 2. İstediğiniz grafiğin adını duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *