Excelde Bar Grafiği Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Bir elektronik tabloda veri girin.
 2. Verileri seçin.
 3. Kullandığınız Excel bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin: Excel 2016: Sütun veya > Ekle simgesine tıklayın ve istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin.

Excel Bar Chart nasıl yapılır?

Excel ‘de çubuk grafik oluşturma

 1. Çözümleme Araç Takımı’nın yüklü olup olmadığını kontrol edin.
 2. Bir sütuna giriş verilerini yazın.
 3. Veri’ye ve ardından Veri Çözümlemesi’ne tıklayın.
 4. Çubuk Grafik seçeneğine ve sonra Tamam’a tıklayın.
 5. Giriş bölümü altında, giriş aralığını (veriniz) ve ardından bölme aralığını seçin.

Kutu grafiği nasıl çizilir Excel?

Kutu ve çizgi grafiği oluşturma

 1. Verilerinizi (tek bir veri serisi veya birden çok veri serisi) seçin.
 2. Excel ‘de, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, Istatistik grafik >kutusu ve yatay çizgi ekle > Ekle ‘ye tıklayın.

Excelde grafik nasıl oluşturulur?

Grafik oluşturma

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.
 2. Ekle sekmesine tıklayın ve sonra Grafik ‘in yanındaki oka tıklayın.
 3. Bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğiniz grafiğe çift tıklayın.
 4. Excel ‘de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin.

Excel sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği, verileri grafiğe yatay olarak bakan dikey çubuklar halinde temsil eder. Diğer grafikler gibi, bir sütun grafiğinin X ekseni ve Y ekseni vardır. Genellikle, X ekseni yılı, dönemleri, adları vb. Temsil eder ve Y ekseni sayısal değerleri temsil eder.

You might be interested:  Süreç Şeması Nasıl Çizilir?(Çözünme)

Sütun grafiği nasıl yapılır excel?

Sütun grafiği oluşturmak için şu adımları izleyin: E-posta iletisinde, Grafik Ekle’>tıklayın. Grafik Ekle iletişim kutusunda Sütun seçeneğine tıklayın,istediğiniz sütun grafiği seçeneğini belirtin ve Tamam’a tıklayın. Excel bölme penceresinde açılır ve çalışma sayfasında örnek veriler görüntüler.

Bar diyagramı ne demek?

bir gurup verinin birbirleri ile karşılaştırabilmesi için kullanılan bir grafik türü. bar chart’ ta birden fazla kategori gösterebilirsiniz pie chart’ ta gösteremezsiniz. bar chart, pareto analizi için kullanılacak tek diyagram türüdür.

Kutu çizgi grafiği nedir?

Bir kutu grafiği (Boxplot), veri çeyreklerini (veya yüzdelikleri) ve ortalamaları görüntüleyerek sayısal verilerin ve değişkenliğin görsel olarak dağılımını göstermek için kullanılır. Veri analizinde sıklıkla kullanılan bir grafik türüdür.

Boxplot nedir ne işe yarar?

İstatistik biliminde kutu grafiği (İngilizce: Box plot ) bir betimsel istatistik ve istatistiksel grafik aleti olup niceliksel verileri görsel şekilde özetlemek için Amerikan istatistikçi John Tukey tarafından kutu-ve-bıyıklar grafiği adı altında bir açıklayıcı veri analizi aracı olarak ilk defa geliştirilmiştir.

Kök yaprak grafiği nedir?

Dal- yaprak grafikleri (İngilizce: stem-and-leaf plot veya stemplot), betimsel istatistik ve “istatistiksel grafik ” konusu olup sayısal olarak elde edilen verilerin grafik olarak görsel şekilde özetlemek amacıyla çizilir. Bu gösterim şekli veri setinin yapısını, örüntüsünü veya genel eğilimini gösterir.

Excel programında hazırladığınız tablolarda grafik oluşturmak istediğiniz de aşağıdaki hangi klavye kısayolunu kullanmanız gerekir?

Çalışma düzeninde bir Excel çalışmak (örneğin, veri etiketleri eklemek veya düzende değişiklikler yapmak) için, önce grafiği seçmeniz gerekir.

 1. Grafik adını duyana kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın.
 2. İstediğiniz grafiğin adını duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

Excelde XY türü grafikleri nerede kullanırsınız?

Microsoft Office Excel 2003 ve önceki Excel sürümlerinde şu adımları izleyin: Ekle menüsünde Grafik ‘i tıklatın. Grafik Sihirbazı – Adım 1 / 4 – Grafik Türü iletişim kutusunda, Standart Türler sekmesini tıklatın. Grafik türü altında, XY (Dağılım) seçeneğini ve sonra da İleri’yi tıklatın.

You might be interested:  Kavaliyer Perspektif Nasıl Çizilir?(Mükemmel cevap)

Hangi programda grafik yapılır?

Not: En iyi grafik tasarım programlarının karşılaştırmasını şu yazımızda bulabilirsiniz.

 • Corel Draw. Genel olarak kullanım amacı baskı grafiği üzerinedir.
 • Adobe Illustrator (Ai) Corel Draw gibi vektörel tabanlıdır.
 • Adobe InDesign.
 • Adobe Photoshop (Ps)
 • 3DS Max.
 • Adobe Flash ve ActionScript.
 • Free Hand.
 • Adobe Dreamweawer.

Excel programındaki grafikler nedir?

Excel Grafik Türleri. Grafikler verilerin görsel bir gösterimidir. Grafiğin grafik biçimi, çok miktarda verinin ve farklı diziler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sütun (Column) grafikler çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

4 sınıf sütun grafiği nedir?

Sütun grafiği: Verilerin dörtgensel bölgeler ile gösterildiği grafiklere sütun grafiği denmektedir. – Grafik ile grafik eksenlerinin isimlendirilmesi gerekir. – Eksenler üzerinde yer alan sayılar eşit olmalı ve aynı orana sahip olmalıdırlar.

Yığılmış sütun grafiği nedir?

Sütunları yan yana görüntüleyen Çoklu Çubuk Grafiği ‘nin aksine Yığılmış Çubuk Grafikleri, çoklu veri setinin sütunlarını birbiri üzerinden böler. Daha büyük bir kategorinin daha küçük kategorilere nasıl bölündüğünü ve her parçanın ilişkisinin toplam miktar üzerindeki oranını göstermek için kullanılırlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *