Elek Analizi Grafiği Nasıl Çizilir?

Elek analizi deneyi nasıl yapılır?

Toz, en üstteki eleğe konur ve elek takımı 15 dakika süre ile sarsılır. Parçacık boyut analizi için 20 cm çapında elekler kullanıldığında, 100 g toz numunesi genellikle yeterlidir. Titreşimden sonra, her bir boyut aralığındaki toz miktarı tartılır ve aralıktaki yüzde, her bir bölüm için hesaplanır.

Elek analizi ile hangi zeminlerin dane boyu belirlenebilir?

Zeminlerde ince ve iri taneli zeminler karışık olarak bulunabileceği için tane çapları 76,2 mm ile 0,075 mm arasında olan kısım elek analizine tabii tutulurken, çapları 0,075 mm den küçük olan zeminlerde ıslak analiz (hidrometre ve pipet analizi ) adı verilen yöntemler kullanılmaktadır.

Granülometri nasıl belirlenir?

Granülometri eğrisi, artan bir eğridir, yatay çizgisi varsa, karşıt gelen elekler arasında tane yok demektir. Eğrinin % 100 çizgisine yakın olması ince olduğunu, % 0 çizgisine yakın olması iri olduğunu verir. İki elek arasında malzemenin ordinat farkı, bu iki elek arasında kalan malzemenin %’sini verir.

Elek analizi deneyi ne işe yarar?

Elek analizi zeminlerin dane boyu dağılımlarını belirlemek için değişik göz açıklıklarına sahip elekler ile yapılan deneydir. Elek analizi testi agregaların dane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan en eski ve en iyi bilinen yöntemdir.

You might be interested:  3 Boyutlu Resımler Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Marshall deneyi nasıl yapılır?

Marshall Stabilite Deneyi Yapılışı

  1. Her numunenin kırılmaya başladığı andaki yük ve deformasyon değerleri tespit edilir.
  2. Basınç uygulandıkça okunan değer artarak maksimuma ulaşır, daha sonra düşmeye başlar. O anda numune kırılır.
  3. Okunan maksimum değer yardımıyla bitümlü karışımın stabilitesi saptanır.

Yassılık indeksi deneyi nedir?

Yassılık İndeksi TS EN 933-3 (2012) standardına uygun olarak agreganın yassılık endeksini belirlemek için yapılır. Hafif agregalar da dahil olmak üzere doğal veya yapay kökenli agregalara uygulanır. Deney, dane büyüklüğü 4 mm’den küçük veya 80 mm’den büyük olanlara uygulanamaz.

Zemin parametreleri nelerdir?

Zeminlerin Genel Mekanik Parametreleri

  • Kohezyon (c):
  • İçsel Sürtünme Açısı [Kayma Dayanım Açısı] ():
  • Drenajsız Kayma Mukavemeti:
  • Doğal Birim Hacim Ağırlık: Doğal birim hacim ağırlık zeminin bulunduğu ortamdan örselenmeden alınması ile ölçülür.

Zemin Mekaniği kıvam nedir?

Kıvam limitleri, zemin davranışını tanımlamak için kullanılan su içeriğinin sınırlarıdır. Sınır durumları katı durum, yarı katı durum, plastik durum, likit durum olarak sınıflandırılır. Likit durumda, zemin bir sıvı gibi akabilir. Yarı katı durumda, zemin çatlar ve istenilen şekil zorlukla verilir.

Örselenmiş ve örselenmemiş numune nedir?

2. Laboratuar Çalışmaları; Arazi çalışmaları sırasında elde edilen UD ( örselenmemiş ) numuneleri dayanım ve indeks/fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile SPT ( örselenmiş ) numuneleri ise indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesi amacı ile Laboratuar ortamında testlere tabi tutulur.

Granülometri eğrisi hangi malzeme için yapılır?

Granülometri, karışım oluşturacak malzemelerin, karışıma hangi oranlarda katılacağını belirleyen ifadedir. Örneğin bir beton numunesi üretilmesi için tane çapı 0.25mm ile 63mm arasında olan tanelerden belli miktarlarda alınarak bir karışım hazırlanır.

Granülometri betonun hangi özelliklerini etkiler?

Karışım agregasının granülometrisi betonun işlenebilirliğini, geçirimliliğini ve basınç mukavemetini etkileyen en önemli faktördür [3]. Birim hacmi dolduran belli bir miktardaki agreganın, sadece kuru tanelerinin ağırlığı tane birim hacim ağırlık veya özgül ağırlık olarak tanımlanmaktadır.

You might be interested:  Iş Akış Şeması Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Granülometri nedir agrega?

Agrega yığınında bulunan tanelerin oranlarının belirlenmesine granülometri denir. Yüksek mukavemeti beton elde edebilmek için agrega boyutları standartlarda uygun şekilde dağılım göstermesi gerekir. Kompositenin fazla olması agrega granülometrisinin iyi olması halinde mümkündür.

Zeminlerde ıslak analiz neden yapılır?

Bazı zeminleri eleklerden elemek ve çaplarına göre ayırmak zemin tanelerinin gözle görülemeyecek kadar küçük olmalarından dolayı mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı bu tür zeminlerin yani tane çapı 0,075 mm den küçük (200 nolu elekten geçen) zeminler için ıslak analiz (hidrometre, pipet) yapılmaktadır.

Menisküs düzeltmesi nedir?

Hidrometrenin menisküs üstünde okunmasından dolayı yapılan hata, hidrometre saf su içerisine konulduğunda menisküsün alt ve üstünden bakılarak bulunan değerlerin farkı kadardır. Bulunan bu Cm değeri hidrometre okumasına eklenmek suretiyle menisküs düzeltmesi yapılır.

Hidrometre analizi nedir?

Hidrometre Analizi; ince taneli zeminlerin hidrometre yöntemi ile tane çapı dağılımını bulmak için yapılan deneydir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *