Asmolen Döşeme Nasıl Çizilir?(Çözünme)

Asmolen döşeme nasıl çalışır?

Asmolen döşeme; döşemelerin, en fazla 70 cm aralıklarla olmak üzere ana çerçeve kirişlerinden daha dar kirişlerle, tek yönlü ya da çift yönlü şekilde bölünmesi ve bu kirişler arasındaki boşlukların çeşitli hafif dolgu malzemeleriyle doldurulmasıyla oluşturulan döşeme sistemi asmolen döşeme olarak adlandırılır.

Asmolen döşeme sağlıklı mı?

Asmolen döşeme kullanılan betonarme yapılarda kiriş yüksekliğinin az olmasından dolayı yapıların yatay yük taşıma kapasiteleri genellikle düşüktür. Bu nedenle de göreli kat ötelemeleri daha fazla olmakta ve yapılarda oluşan hasarlar artmaktadır.

Asmolen döşeme kalınlığı kaç cm?

Plak kalınlığı genelde 7 cm, diş genişliği 10~20 cm, yüksekliği 32~52 cm civarındadır. Dişler arası net mesafe 40~70 cm dir.

Asmolen döşeme hangi durumlarda kullanılır?

Asmolen döşemeler eski tabirle 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde özel olmayan yani konut ve ticarethane gibi yapılarda, bodrum kat hariç 17,5 m yüksekliğe kadar olan binalarda bolca taşıyıcı perde duvar kullanılması şartıyla kullanılabilmektedir.

Asmolen döşeme ile ne kadar açıklık geçilir?

Yükleri ve kenarları çok büyük olmayan hacimlerde (odalarda) kullanılabilir. Açıklık 9-10 m olabilir.

Asmolen köpük ne işe yarar?

Asmolen Strafor Nedir, Asmolen bir çeşit dişli döşeme türü olarak da bilinmektedir. Büyük açıklıkları ince plakalarla doldurmak amacıyla kullanılan bir döşeme çeşididir.

You might be interested:  Trend Çizgileri Nasıl Çizilir? (Soru)

Asmolen döşeme mi kirişli döşeme mi?

Asmolen kullanılması durumunda kirişli döşemelere nazaran daha ağırdır(=daha büyük deprem kuvveti). Asmolen kullanılmaması durumunda kalıp, sıva, boya ve işçilik maliyeti çok yüksek olur. Döşeme yükü dişlerin oturduğu ana kirişlere aktarılır.

Asmolen döşeme depreme dayanıklı mi?

Asmolen döşeme genellikle, geniş ve yüksekliği düşük kirişlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, deprem yükleri altındaki performanslarının dikkatle incelenmesi gerekir. Tasarıma gereken hassasiyetin gösterilmemesi, olası depremlerde asmolen döşemeli binaların beklenen performansı gösterememesine sebep olacaktır.

Asmolen tavan neden yasaklandı?

– ” Asmolen döşeme dolguları risk taşıyor” Adapazarı Depremi’nden sonra deprem riski yüksek bölgelerde asmolen döşemeli bina yapımı yasaklandı. Binalarda yangın güvenliğinin sağlanması açısından da bu dolgular son derece riskli.”

Döşeme kalınlığı kaç cm olmalı?

Döşeme kalınlığı malzeme ve yük durumuna göre değişkenlik gösterir. Ara kat döşemelerinde 8 cm, çatı katı betonarme döşeme plağında 6 cm kalınlıklar minimumdur. Betonarme döşemeler deprem bölgelerinde normal bölgelere oranla 2 cm daha kalın yapılırlar. Zemine oturan döşemelerde grobeton kalınlığı genelde 10 cm alınır.

Kirişli döşeme kaç cm?

Betonarme bir kiriş yüksekliği, kendine bağlanan döşemelerin yüksekliğinin en az üç katı olmalıdır. Bir betonarme kirişe bağlanan döşeme 12 cm yüksekliğinde ise, kiriş yüksekliği 12×3=36 cm (en az) olmalıdır.

Kirişsiz döşeme nedir?

Kirişsiz Döşemeler, üstüne etkiyen düşey yüklerin, arada kirişler olmaksızın, düşey taşıyıcı kolon ve perdelere doğrudan mesnetlenen, iki doğrultuda donatılmış sürekli plaklarla aktarıldığı sistemlerdir.

Asmolen tavan yasak mı?

1968 Deprem yönetmeliğinde 1. Ve 2. Derece deprem bölgelerinde kullanımı yasak olan asmolen döşeme, 1975 yönetmeliğinde serbest bırakılmıştır.

Asmolen döşeme neden yasaklandı?

➢ Adapazarı depreminden sonra deprem riski yüksek bölgelerde asmolen bina yapımı yasaklanmıştır.

You might be interested:  Tuvale Portre Nasıl Çizilir?

Asmolen döşeme kaç kata kadar yapılır?

Kat yüksekliklerini 3m olarak düşünürsek DTS =1, 1a, 2, 2a için maksimum 5 kat (5kat+2,5m), DTS =3, 3a, 4, 4a için maksimum 9 kat (9kat+1m) olarak sınırlandırılmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *